[Published Paper] ACS Nano

[Published Paper] ACS Nano

11th September 2020

<Published Paper – ACS Nano>

  • Authors: Hongki Kang, Woongki Hong, Yujin An, Sangjin Yoo, Hyuk-Jun Kwon, and Yoonkey Nam**
  • Title: “Thermoplasmonic Optical Fiber for Localized Neural Stimulation”
  • Journal: ACS Nano (IF: 14.588, 94.75%, JCR 2019Y)
  • Volume: 14
  • Pages: 11406-11419

From Media